Psykoterapeutti Tuija Hanhineva

erikoissairaanhoitaja, työnohjaaja ja kognitiivinen psykoterapeutti

Tarjoan psykoterapiapalveluja, kriisiterapiaa sekä EMDR-terapiaa Oulun seudulla.

Yksityisvastaanottoni palvelee kello 8 – 17 ajanvarauksella ja muuna aikana sopimuksen mukaan osoitteessa Hiidentie 4 a 9.

Ota yhteyttä ja kysy lisää! Voit soitella arkisin kello 8 – 20 ( p.050 572 1959 ) tai laittaa sähköpostia tuijantupa@gmail.com

Tietoa minusta

Terapeuttina olen asiakasta arvostava, myötätuntoinen, salliva, keskusteleva ja rauhallinen kuuntelija. Annan asiakkaalle tilaa ja aikaa, mutta tilanteen niin vaatiessa ohjaan jämäkästi fokukseen. Huumori ja erityisherkkyyteni ovat vahvoja puoliani. Elämääni ohjaava ajatus kiteytyy tässä:

” Ainoastaan sydämellään näkee hyvin. Tärkeimpiä asioita ei näe silmillä.”
– Antoine de Saint-Exupery, kirjasta PikkuPrinssi –

Olen mielisairaanhoitaja (1984 ) ja sairaanhoitaja (1989 ) ja psykiatrian erikoissairaanhoitaja (1991).  Valmistuin Työnohjaajaksi ( 2005 ).

Opiskelin Integrum-instituutissa kognitiivisen psykoterapian perustaidot (1998- 1999 ) sekä kognitiivisen lyhytterapian opinnot (2006 -2007 ). EMDR-peruskoulutuksen I- ja II – tason seminaarit vuonna 2008.

Minulla on takanani reilut 30 vuotta työkokemusta psykiatrisesta hoito- ja mielenterveystyöstä. Lisäksi olen työskennellyt mm. ” Huumereitiltä hoitoketjuun” -projektissa sekä “Mieli maasta” – projektissa ( Stakes ). Kognitiiviseksi psykoterapeutiksi ( YET- ylemmän erityistason ) opiskelin Oulun yliopisto/ Koulutus- ja tutkimuspalvelut ( KOTU ) yhteistyössä kognitiivisen psykoterapiayhdistys ry:n järjestämässä 4-vuotisessa koulutuksessa ( 2008 – 2012) , josta valmistuin 6/2012. Olen Valviran ja Kelan hyväksymä palveluntuottaja. Yksityisenä ammatinharjoittajana aloitin 1.1.2013

Palvelut

Psykoterapiapalveluni sisältävät yksilöterapiaa nuorille ja aikuisille.
Kriisiterapiani auttaa akuuteissa elämäntilanne -ja ihmissuhdekriiseissä.
Kriisiterapia

Kriisiterapiasta saa apua silloin, kun ihminen kohtaa äkkiarvaamatta epätavallisen voimakkaan tapahtuman, joka aiheuttaisi psyykkistä kärsimystä lähes kenelle tahansa. Poikkeavassa tilanteessa ihmisen selviytymiskeinot ovat tilapäisesti riittämättömät ja tilanteen hallitsemiseen aiemmat kokemukset, tiedot ja reaktiotavat eivät auta.

Kriisiterapiassa tutkitaan yhdessä kriisin aiheuttanutta tilannetta ja sen merkitystä sinulle tällä hetkellä. Henkilökohtaiset merkitykset pyritään kartoittamaan elämän- ja kehityshistoriaan peilaten. Terapiassa on myös tärkeää neuvonta, ohjaus ja tiedottaminen käytännön asioiden järjestämisestä ja tuen saamisesta arkeen.

EMDR

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) on terapeuttinen lähestymistapa, jota käytetään yleisesti psyykkisten traumojen hoidossa myös Suomessa. Menetelmässä yhdistyy useiden eri terapiasuuntausten ominaisuuksia. EMDR on monivaiheinen ja erittäin asiakaskeskeinen hoitotapa. EMDR -menetelmä antaa mahdollisuuden työstää vaikeita kokemuksia ja nykyisyyttä häiritseviä muistoja. Menetelmän käyttö voi merkittäväsi nopeuttaa traumaattisesta tapahtumasta toipumista sekä vähentää asiakkaan kokemaa stressiä menneisyyden tapahtumasta. Asiakkaalle tulee realistisempi näkemys menneisyyden tapahtumasta ja hän voi levollisesti ajatella tapahtunutta yhtenä osana elämänhistoriaansa. Muutokset tapahtuvat mielikuvissa, tunteissa, kehossa ja uskomuksissa.

Psykoterapia on vuorovaikutuksellista ja ammatillista hoitamista sekä kuntouttamista, jonka tavoitteena on auttaa ihmistä psyykkisissä, fyysisissä ja sosiaalisissa huolissa ja murheissa. Lisäksi psykoterapia auttaa menneisyyden solmujen avaamisessa lievittämällä niiden tuottamaa kärsimystä tai rajoittuneisuutta.

Avun ja terapian tarve ilmenee usein silloin, kun omin voimin ja keinoin ei enää tunnu jaksavan. Tarve ilmenee myös silloin, kun rakentavia ratkaisumalleja tai syytä pahaan oloon, uupumukseen, alakuloisuuteen ja ärtyneisyyteen ei tunnu löytyvän. Huolet ja pelot saattavat alkaa hallita elämää ja rajoittaa toimintakykyä.

Psykoterapia tarjoaa aikaa vain sinua varten, turvallisen tilan ja luvan oman elämäntilanteesi pohtimiseen ja huolten taakan huojentamiseen. Psykoterapiaan tullaan ja siinä ollaan omana, arvokkaana ja tärkeänä ihmisenä. Yhdessä terapeutin kanssa kaikessa rauhassa, turvallisesti ja luottamuksellisesti käsitellään asioita, joita kenties ei aikaisemmin jostain syystä ole halunnut tai pystynyt kohtaamaan tai niiden käsittelemiseen ei ole ollut aikaa eikä tilaa.

Kognitiivisessa psykoterapiassa tarkastellaan yhdessä ihmisen tapaa havaita ja käsitellä tietoa itsestään, elämästään ja maailmasta. Terapiassa tutkitaan yhdessä hyvinvointia rajoittavia, epätarkoituksenmukaisia ajatustapoja ja ydinuskomuksia, mietitään niiden yhteyksiä ongelmallisiin kokemuksiin, tunteisiin ja toimintatapoihin. Lisäksi keskitytään yhdessä valittuihin ja ajankohtaisiin ongelmiin. Keskeistä on ajatusten, tunteiden ja oireiden havainnointi. Hankalia teemoja työstetään emotionaalisesti, vuorovaikutuksellisesti, kognitiivisesti ja toiminnallisesti.

Tavoitteena on auttaa asiakasta tunnistamaan ja muuttamaan näitä hyvinvointia rajoittavia esteitä tai toiminta- ja ajatusmalleja. Sen jälkeen löytämään uusia vaihtoehtoja ja ulospääsyjä umpikujaisesta elämäntilanteesta tai samanlaisena toistuvista noidankehistä.

Kognitiivinen psykoterapia voin olla lyhyttä ( 10-20 kertaa ) tai pitkää ( 1-2 vuotta, jopa 3 vuotta ) ja tavallisesti tapaamisia on 1-2 kertaa viikossa. Kestoltaan yksi terapiakäynti on 45 minuuttia. Terapiassa keskitytään yhdessä valittuihin, ajankohtaisiin ongelmiin. Keskeistä on ajatusten, tunteiden ja oireiden havainnointi. (www.promente.fi/Kogn.htm). Ennen terapiasopimuksen tekoa Kela edellyttää 1-2 arvio/tutustumiskäyntiä, joita se ei korvaa.

Hinnasto

Terapiakäynnin hinta on 92 euroa/ 45 minuuttia.

Arviotapaamisen hinta on 92 euroa/ 45 minuuttia. Kela ei korvaa arviotapaamista.

Ennen terapian aloitusta sovitaan yksi tai kaksi tapaamista, jolloin arvioidaan terapiatyöhön ryhtymisen mahdollisuutta. Terapian alkaessa tehdään kirjallinen terapiasopimus.

Kela voi myöntää kuntoutuspsykoterapiaa vuodeksi kerrallaan ja sitä voi tarvittaessa saada kolmen vuoden ajan. Vuodessa korvattavia käyntejä voi olla 80 ja kolmen vuoden aikana yhteensä 200. Kela korvaa yksilöterapiassa sekä nuorille että aikuisille 57,60 euroa kerta. Tuen saamisen edellytyksenä on psykiatrin suosittelema psykoterapia, B-lausunto sekä 3 kk:n hoitojakso.

Terapiaan voi myös hakeutua itse maksavana asiakkaana ilman lääkärin lähetettä. Lue lisää kuntoutuspsykoterapian korvattavuuden edellytyksistä Kelan kuntoutuspsykoterapia ja Kelan kuntoutuspsykoterapian hakulomake KU131.

Tuijan Terapia Oy

Hiidentie 4 a 9, 90550 OULU

Yhteystiedot

Tuijan Terapia Oy
Tuija Hanhineva

Osoite:
Hiidentie 4 a 9
90550 Oulu

Puhelin: 050 572 1959
Sähköposti: tuijantupa@gmail.com

Tutustu tietosuojaselosteeseeni

Ota yhteyttä lomakkeella

Tutustu tietosuojaselosteeseeni ennen viestin lähetystä.

www.psykoterapeuttituijahanhineva.com

Tuijan Terapia Oy © 2020