1. REKISTERINPITÄJÄ

Yritys: Tuijan Terapia Oy

Y-tunnus: 2791757-2

Osoite: Hiidentie 4 a 9

Puhelin: 050 5721959

 

2. REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ:

Nimi: Tuija Hanhineva

Sähköpostiosoite: tuijantupa@gmail.com

 

3. KENEN TIETOJA KERÄTÄÄN ?

 •  Asiakkaat
 • Potentiaaliset asiakkaat  (Arviokäynnille tulevien asiakkaiden )
 • Verkkosivuston käyttäjät  (Kotisivujen, Minduun ja sähköpostitse  yhteyttäottavien asiakkaiden )

4.HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS

 • Asiakassuhteiden ylläpito
 • Verkkosivustosta tulevat yhteydenotot

 

5.MITÄ TIETOJA KERÄTÄÄN?

 •  Osoitetiedot laskutusta varten
 • Henkilötiedot Kelalaskutusta varten
 • Terapia-asiakkaiden käynnit

 

6. HENKILÖTIEOJEN SÄILYTYSAIKA

Henkilötietoja säilytetään asiakassuhteen ylläpitämisen ajan. Asiakkuuden päätyttyä poistamme henkilötiedot tai sovittaessa säilytämme tietoa pitempään. Sähköpostin ja yhteydenottolomakkeiden kautta keräämäni yhteystiedot poistan heti sen jälkeen jos ja kun asiakkuus syntyy.

 

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilö luovuttaa itse henkilötietonsa joko verkkovierailun tai muun henkilökohtaisen tai digitaalisen kanssakäymisen jälkeen.

 

8. OIKEUTESI

Sinulla on seuraavat oikeudet. Pyynnöt ohjataan osoitteeseen: tuijantupa@gmail.com

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Sinulla on oikeus tarkastaa hallussamme olevat henkilötietosi. Mikäli havaitset tiedoissa puutteita voit pyytää meitä täydentämään ne ottamalla yhteyttä ylläolevaan osoitteeseen.

Vastustamisoikeus
Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojen käsittelyä, jos koet meidän käyttäneen niitä väärin.

Poisto-oikeus
Sinulla on oikeus pyytää poistamaan sinusta kerätty henkilötieto tai voit pyytää poistamaan ne henkilötiedot, jotka koet tarpeettomiksi asiakassuhteen hoitamista varten.

Suoramarkkinointikielto
Sinulla on oikeus kieltää käyttämästä henkilötietojasi suoramarkkinointiin, etämyyntiin, markkina- ja mielipidetutkimuksiin, profilointiin, henkilömatrikkeliin tai sukututkimukseen.

Valitusoikeus
Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos koet toimintamme olevan ristiriidassa tietosuojalainsäädännön kanssa.

 

9. TIETOJEN LUOVUTUKSET

 • Kela
 • Tilitoimisto ( Tilikola Päivi Krekola )
 • Asiakkaan luvalla ja hänen pyytäessä kolmannelle osapuolelle ( esim. lääkärille, työterveyshuoltoon )

Tietojen salassapito on varmistettu  lukollisella, paloturvallisella arkistokaapilla.

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista (289/2009), ja opas ppotilasasiakirjojen laatimisesta ja säilyttämisestä 2001:3 sekä henkilötietolaki (523/1999)

 

10. TIETOJEN SIIRTO EU;n ULKOPUOLELLE

Varmuuskopioinnin yhteydessä joitakin tietoja voidaan siirtää EU/ETA -alueen ulkopuolelle, tällä varmistetaan tietojen säilyvyys vikatilanteessa, jossa pääpalvelimet menevät epäkuntoon.

Olemme varmistaneet palveluntarjoajien kuuluvuuden EU:n ja Yhdysvaltojen väliseen Privacy Shield -ohjelmaan, jonka tehtävänä on turvata eurooppalaisten henkilötietojen tietoturva Yhdysvalloissa.

 

11. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Asiakastiedot muistitikulla, ja fyysisenä kopiona, jotka säilytetään lukitussa tilassa.

Tietoihin pääsy tilitoimistolla ja Kelan käsittelijöillä.

 

12. EVÄSTEET

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka selainta tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeiden avulla tunnistamme seuraavia asioita ja pystymme niiden avulla seuraamaan sivuston analytiikkaa, joka auttaa meitä parantamaan toimintaamme:

 • IP-osoite
 • kellonaika
 • vieraillut sivut
 • selaintyyppi
 • mistä verkko-osoitteesta käyttäjä on tullut verkkosivuille

www.psykoterapeuttituijahanhineva.com

Tuijan Terapia Oy © 2020